Trajnimin për Menaxhimin e Personelit - evroTargetevroTarget
Trajnimin për Menaxhimin e Personelit
28 Oct 2017

Trajnimin për Menaxhimin e Personelit

Sot u çertifikuan Bashkëpunëtoret e evroTarg-it që ishin pjesëmarrës në trajnimin e radhës mbi Menaxhimin e personelit, vlerësimin e përformancës dhe zgjidhjen e konflikteve. Sukseset skanë të ndalur kur punojmë si ekip dhe zhvillohemi së bashku.

); ga('send', 'pageview');