evroTarget | Oferta Pune
809
page-template-default,page,page-id-809,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Oferta Pune

Kërkohen 5 instalues të rrymes që e zotërojnë mirë gjuhën Gjermane

 

evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KËRKOJMË 3 NJOHËS TË MIRË TË GJUHËS DANEZE

evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KËRKOJME 21 NJOHËS TË MIRË TË

GJUHËVE GJERMANE, FRËNGE & ITALIANE

 

evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

 

KËRKOJMË NJË DIZAJNER/E GRAFIKe ME GJYSËM ORARI

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë.

 

KËRKOJMË 5 PUNËTOR NE SEKTORIN E ENERGJISË PËR TREGUN GJERMAN

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

Kërkojmë 5 njohës të mirë të gjuhës SUEDEZE

evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KONKURS PËR 10 NJOHËS TË MIRË TË GJUHËS POLAKE

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë.

 KËRKOJMË KONTABILIST TË BRENDSHËM

 

evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KONKURS PËR

3 NJOHËS TË MIRË

TË GJUHËS SUEDEZE

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KËRKOJME NJOHËS TË MIRË TË

GJUHËS DANEZE

 

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë.

KËRKOJMË DY UDHËHEQËS
TË PROJEKTEVE

 

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KONKURS PËR

20 NJOHËS TË MIRË

TË GJUHËS GJERMANE

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KËRKOJME NJOHËS TË MIRË TË

GJUHËS SPANJOLLE

 

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë.

 

KËRKOJMË DY UDHËHEQËS
TË PROJEKTEVE

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KONKURS PËR
UDHËHEQËS/E TË EKIPIT
PËR NJË PROJEKT PËR
BILANCIMIN E ENERGJISË

evroenergie L.L.C. si kompania amë e evroTarget L.L.C është një kompani e pavarur me një portofolio të gjerë të shërbimeve mbështetëse përgjatë zinxhirit të vlerave të industrisë së energjisë. Kemi eksperiencë në menaxhimin menaxhimin e të dhënave energjetike dhe komunikim në mes të akterëve në treg me IT-softwarët aktual në industrinë e energjisë.

KËRKOJMË 20 NJOHËS TË MIRË

TË GJUHËS GJERMANE

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KËRKOJMË NJË MËSIMDHËNËS/E

TË GJUHËS GJERMANE

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KËRKOJMË NJË

IT ADMINISTRATOR/E

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KËRKOJMË 10 NJOHËS TË MIRË

TË GJUHËS ITALIANE

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

Konkurs për zgjërim të  stafit në fushat:

ADMINISTRATË DHE FINANCA

SHËRBIM NDAJ KLIENTËVE

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KONKURS PËR NJOHËS TË GJUHËVE DANEZE, HOLANDEZE, HUNGAREZE DHE ÇEKE

evroTarget LLC me seli në Prishtinë, është një kompani e suksesshme gjermano-kosovare në fushën e komunikimit dhe kujdesit ndaj klientëve! Ne ofrojmë shërbime të besueshme dhe cilësore për kompani të vogla, të mesme dhe të mëdha, pavarësisht se në cilin shtet apo industri operojnë.

KONKURS PËR ZYRTARË TË

BURIMEVE NJERËZORE

 evroTarget L.L.C. është një kompani e pavarur, e cila ofron një portfolio të gjërë këshilluese në fusha të ndryshme. Për projektet tona aktuale, për klientet gjerman kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar për ekipin tonë

KONKURS PËR NJOHËS TË

GJUHËS GJERMANE

evroTarget LLC me seli në Prishtinë, është një kompani e sukseshme gjermano-kosovare në fushën e komunikimit dhe kujdesit ndaj klienëtve! Ne ofrojmë shërbime të besueshme dhe cilësore për kompani të vogla, të mesme dhe të mëdha, pavarësisht se në cilin shtet apo industri operojnë.

KONKURS PËR NJOHËS TË

GJUHËS ÇEKE

evroTarget LLC me seli në Prishtinë, është një kompani e suksesshme gjermano-kosovare në fushën e komunikimit dhe kujdesit ndaj klientëve! Ne ofrojmë shërbime të besueshme dhe cilësore për kompani të vogla, të mesme dhe të mëdha, pavarësisht se në cilin shtet apo industri operojnë.

KONKURS PËR NJOHËS TË GJUHËS GJERMANE NË SIGURIM TË CILËSISË PËR KUJDES NDAJ KLIENTIT

evroTarget LLC me seli në Prishtinë, është një kompani e sukseshme gjermano-kosovare në fushën e komunikimit dhe kujdesit ndaj klienëtve! Ne ofrojmë shërbime të besueshme dhe cilësore për kompani të vogla, të mesme dhe të mëdha, pavarësisht se në cilin shtet apo industri operojnë.

BASHKËPUNËTOR/E ME NJOHURI TË SHKËLQYESHME TË GJUHËS HOLANDEZE ME KONTRATË AFATGJATË

Kompania evroTarget LLC me seli në Prishtinë, për një projekt aktual në fushën e menaxhimit të të dhënave të energjisë kërkojmë sa më shpejtë një përforcim të angazhuar dhe motivuar të ekipit tonë dhe për këtë shpallë konkurs për:

BASHKËPUNËTOR/E ME NJOHURI TË SHKËLQYESHME TË GJUHËS DANEZE ME KONTRATË AFATGJATË

Kompania jonë në Prishtinë, në bashkëpunim me një kompani evropiane, shpallë konkurs dhe kërkon 5 bashkëpunëtorë njohës të mirë të gjuhës daneze. Fusha ku partneri ynë operon është transporti publik.