Project Leader -evroTarget
top image

Vende të lira pune

Së bashku kemi target suksesin!

Kërkojmë dy Project Leaders

Kualifikimet:

 • Kualifikim i lartë profesional
 • Njohës i shkëlqyer i gjuhës gjermane në të folur dhe të shkruar
 • Përvojë pune së paku 2 vite në udhëheqje të projekteve ose përvojë në pozitë të ngjajshme
 • Përvojë në kontrollin e proceseve operacionale ose në menaxhimin e projekteve
 • Shkathtësi të mira komunikuese dhe organizative
 • Përdorimi i shkëlqyer i aplikacioneve të MS Office dhe aplikacioneve tjera

Çka ofrojmë?

 • Stabilitet kontraktual në respektim të plotë të ligjit të punës
 • Pagë të lartë dhe të rregullt
 • Trajnime brenda dhe jashtë vendit
 • Sigurim shëndetësor
 • Ambient modern dhe të sigurt të punës
 • Shujtë ditore, kafe, çaj dhe ujë pa kufi

Kërkesat

 • Menaxhimi profesional dhe personal i këshilltarëve të klientëve, menaxhimi i drejtuesve të rinj me një madhësi ekipore prej përafërsisht 50 bashkëpunëtorësh
 • Përgjegjësia për mirëmbajtjen e llogarive të Klientëve/Kompanive/Projekteve
 • Zbatimi i projektit, hartimi i raporteve dhe menaxhimi i buxhetit
 • Kontrolli i projektit, kontrollimi i KPI në nivelin e projektit dhe të punonjësve, fillimin e veprimeve dhe raportimin te menaxhmenti i lartë
 • Përdorimi i teknikave të përshtatshme dhe verifikimi për të menaxhuar ndryshimet në fushëveprimin, orarin dhe koston e projektit
 • Drejtimi i fushatave individuale, përgjegjësia e shpërblimeve të punonjësve
 • Përgjegjësia për arritjen e performances
 • Detyra organizative, krijimi dhe analizimi i statistikave të projektit
 • Rishikimi dhe rregullimi i flukseve të punës
 • Përgatitja dhe mbajtja e takimeve dhe diskutimeve të stafit (për vendosjen e objektivave, intervistat e vlerësimit)
 • Krijimi dhe mirëmbajtja e dokumentacionit të plotë të projektit
APLIKO TANI

Ngarkoni CV-en tuaj këtu.

); ga('send', 'pageview');