top image

Vende të lira pune

Së bashku kemi target suksesin!

Kërkojmë Zyrtarë për Burime Njerëzore

Kualifikimet 

 • Menaxhon ekipin e rekrutimit në organizimin e takimeve, prezantimin e mundësive të punësimit, paraselektimin e aplikantëve të interesuar, kryerjen e procedurave adimistrative të aplikimit
 •  Hulumton zona të ndryshme në mënyrë të vazhdueshme me qëllim zgjerimin e përcaktimin e target grupeve sipas mundësive të punësimit
 • Njeh programet e punësimit sipas portofolit të biznesit dhe rregulloren e brendshme më përgjegjësi
 • Menaxhon aplikimet e punëkërkuesve të përzgjedhur. Pregadit raporte përkatëse të rekrutimit
 • Zhvillon dhe implementon politikat dhe procedurat e burimeve njerëzore
 • Përkrah nevojat aktuale dhe të ardhshme të biznesit përmes zhvillimit, angazhimit, motivimit dhe mbajtjes së kapitalit njerëzor
 • Ofron këshilla për të punësuarit dhe menaxhmentin lidhur me çështjet e burimeve njerëzore
 • Shërben si urë lidhëse në mes të menaxhmentit dhe të punësuarve duke trajtuar kërkesat, ankesat ose çështje të tjera
 • Menaxhon procesin e rekrutimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve për punësim
 • Mbikqyrë dhe menaxhon procesin e vlerësimit të performancës
 • Kontribuon për një ambient pozitiv të punës
 • Kujdeset për mirëqenien dhe ngritjen profesionale të të punësuarve
 • Vlerëson nevojat për trajnime si dhe bënë monitorimin e programeve të trajnimit

Çfarë ofrojmë?

 • Stabilitet kontraktual dhe respektim të plotë të ligjit të punës
 • Pagë të lartë dhe të rregullt
 • Sigurim shëndetësor
 • Ambient modern dhe të sigurt të punës
 • Shujtë ditore, kafe, çaj dhe ujë pa kufi

Kërkesat

 • Të keni përfunduar studimet tuaja
 • Aftësi të mira komunikimi në të folur dhe në të shkruar
 • Të jeni besnik
 • Të keni dëshirë të punoni me njerëz
 • Të keni një mënyrë vetë-përgjegjëse, të strukturuar, dhe të orientuar drejt zgjidhjes
 • Njohuri shumë të mira të MS Office dhe aftësive kompjuterike
 • Shkallë e lartë e kompetencës sociale
 • Përvojë pune e prefereushme 2 vjet në burime njerezore
 • Njohja e gjuhës Angleze (obligative)
 • Njohja e gjuhës Gjermane (e preferueshme)
APLIKO TANI

Ngarkoni CV-en tuaj këtu.

); ga('send', 'pageview');